تبلیغات
. - Hi I come back =)

Hi I come back =)

جمعه 23 خرداد 1393 06:58 ب.ظ

---رآیـــتـِــر---: כُخــے כُلــمـــہ ای=مــآئـ ـِכِہ顔文字 のデコメ絵文字  هـــــــ ـآے شــیڪــَرآ 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字  مــَטּ بــَرگــَشتــَҐ 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字  وَڪـــُلے وِب تــِڪونـــے ڪــَرבَҐ 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字  اومـــَבَҐ تــآبــِستونو ڪــِنــآر هـَҐ بآشیمــ 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字  פֿـــُب בیـــگــه!顔文字 のデコメ絵文字
 
顔文字 のデコメ絵文字  هــَمــیـטּ اومـــَבَҐ بــِگــَـҐ ڪــــہ بــَرگــشتــَҐ 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字  اَز ایـטּ بـــہ بــَعـבَҐ آپ میـــڪــُنــَҐ 顔文字 のデコメ絵文字
--نـَظــَرآ--- : وویـــے!؟
---اُع اَع اِع---: شنبه 24 خرداد 1393 02:15 ب.ظ