تبلیغات
. - ~•°Slm Girls°•~

~•°Slm Girls°•~

دوشنبه 7 مرداد 1392 06:19 ب.ظ

---رآیـــتـِــر---: כُخــے כُلــمـــہ ای=مــآئـ ـِכِہ顔文字 (ふんわり) デコメ絵文字 ﮀـآئـ ـو פֿــوجـگـلــآ! 顔文字 (ふんわり) デコメ絵文字

 ×خـعـلـﮯ פֿــوش اومــבیـבּ بــہ رویـآﮯ פֿــوבم!× 

(タイトルなし) のデコメ絵文字  مـבּ یـﮧ בخـمـل جــیگر بـﮧ اسـҐ مـآئــבه ام!  (タイトルなし) のデコメ絵文字

 ×ایـنجـآ وبـﮧ בخـمـلوבּــسـت !هـرچـے عـشقـҐ بـكـشــﮧ میـذآرم..× 

返事だよ。ノー のデコメ絵文字 ولـے تـو چـﮧ عـخـشــت بـﯕـشـﮧ چـﮧ نـﯕـشـﮧ بـآیــב ﯕـآمـنـت بـבے 返事だよ。ノー のデコメ絵文字


 ×ایـنـҐ از قـآنـونـــآ× 

(タイトルなし) のデコメ絵文字-اگــہ ﭜـسرے ،نـیـآ وبـم!-از جـبـروבּ ﯕـرבבּ نـظر بـیش تـر از 200تـا،مـعذوریـҐ(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字-فـش نـבه! (タイトルなし) のデコメ絵文字-نـمیـخونـے نـظر نـבه! 

顔文字 (ふんわり) デコメ絵文字 و مـهــҐ تـریـن!ﯕـپے كـنے بــہ غـلـط كـرבבּ مـے افـتی! 返事だよ。オーケー のデコメ絵文字


 °•○•° بنــــــــر ωــــــآختــــہ شـב!!! °•○•° 

 ×هـمیـבּ בیـﮧ!× 

=?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字ωــآئـو =?utf-8?B?5YuV54mp?= のデコメ絵文字
--نـَظــَرآ--- : כּـظـرآ
برچسب ها: *:Slm Girls ،
---اُع اَع اِع---: جمعه 23 خرداد 1393 07:10 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30