تبلیغات
. - ~ لـــــوگــوے בوڪــــسآ ~
 اینــــــآ بنـــــر هـــآے בوڪــــــسآمن: 
  
 اول از همـہ مال ωـنــــآ رو مے ذاشتـــــҐ ولے פـــیف ڪـہ وبش رو بستـــــــــه... 
  
 عوضــــــش آבرس وبشــــــو میבҐ ڪـــآمل هــҐ نبســــــتـہ هـــــآ!! 
  
97942416467693316075.gif

ωــــــآرآ وسیــــــمـــآ: 

SARA